HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: TeamKC4life

KC Concepcion Cover Girl/Model - Part Deux

121 ratings | 46696 views
More magazines featuring KC Concepcion as their Cover Girl! Enjoy KC's God-given beauty!!!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (13)
lory cabanilla (5 months ago)
Love you kc,i don't like piolo anymore, since naghiwalay kau
Emelyn Llapitan (6 months ago)
😉❤👏👏👏👏
Athena Abarcar (10 months ago)
Beautiful lady...
Bhing Tanael (2 years ago)
Super beauty grabe The Goddess!
Rod K (5 months ago)
Bhing Tanael abyyyyyyy
Jepoy Lambino (3 years ago)
BEAUTIFUL
Gloria GS (4 years ago)
Gorgeous in and out
marie libutan (5 years ago)
Kc - elegant, articulate, sweet♥♥♥
DominicPlease (6 years ago)
beautiful
TheWoodenmonkey (6 years ago)
kamukha nya c sarah nile ng big brother italy 2010.
123MARIAMAKILING123 (10 years ago)
Need I say more?
Darcy G (10 years ago)
Ayaw rin siguro ni Kc na mag asawa ng maaga at masaktan gaya sa mama nya, kaya good ideya for KC na di mag mamadali ng serious relationship.Kong may lalaki makahintay maghihintay naman yon
Darcy G (10 years ago)
bagay sila ni chard boto pa pamilya nila sa isat isa. Lalo na si Anabelle gustong gusto nya si sharon at KC tutuo tao daw si sharon kaya gusto ni anabelle. Si sharon naman gusto nya pamilya ni chard lalo na si chard, pero sabi ni sharon problima lang di pa nanliligaw si chard. Sabi naman ni chard step by step daw muna ginawa nila ni KC di sila nag mamadali.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.